எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. யோகேஸ்வரி பாலசுப்ரமணியம் (குமுதா)

திருமதி. யோகேஸ்வரி பாலசுப்ரமணியம் (குமுதா)

Born 01/01/1956 - Death 16/03/2020 யாழ். இடைக்காடு (Birth Place) Etobicoke, Canada (Lived Place)