எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சற்குமார் குலசேகரம்பிள்ளை (நடராசா) Premium Design

திரு சற்குமார் குலசேகரம்பிள்ளை (நடராசா)

Born 14/11/1951 - Death 09/02/2022 கரம்பொன் தெற்கு (Birth Place) ஜேர்மனி (Lived Place)