எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சுந்தரலிங்கம் சுலோசன் Premium Design

திரு சுந்தரலிங்கம் சுலோசன்

Born 28/02/1982 - Death 04/02/2022 மீசாலை (Birth Place) பிரான்ஸ் , ஜேர்மனி (Lived Place)