எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு விசுவநாதன் உருத்திரராசன் Premium Design

திரு விசுவநாதன் உருத்திரராசன்

Born 29/03/1948 - Death 12/02/2022 யாழ் நீர்வேலி தெற்கு (Birth Place) ஜேர்மனி Berlin (Lived Place)