எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு பரமு சிவலிங்கம் Premium Design

திரு பரமு சிவலிங்கம்

Born 15/07/1936 - Death 20/02/2022 புலோலி தெற்கு (Birth Place) கனடா Toronto (Lived Place)