எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. வல்லிபுரநாதர் சிவயோகநாதன்

திரு. வல்லிபுரநாதர் சிவயோகநாதன்

Born 11/01/1955 - Death 20/01/2020 யாழ். நாகர்கோவில் (Birth Place) ஜேர்மனி (Lived Place)