எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு மைக்கேல் அந்தோனிப்பிள்ளை Premium Design

திரு மைக்கேல் அந்தோனிப்பிள்ளை

Born 19/09/1934 - Death 08/03/2022 குருநகர் (Birth Place) அவுஸ்திரேலியா (Lived Place)