எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி ரேவதி தர்மலிங்கம் Premium Design

திருமதி ரேவதி தர்மலிங்கம்

Born 13/03/1948 - Death 08/03/2022 வடமராட்சி (Birth Place) கனடா Scarborough (Lived Place)