எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் லீலாவதி சிவக்கொழுந்து Premium Design

அமரர் லீலாவதி சிவக்கொழுந்து

Born 19/06/1936 - Death 16/03/2021 அமிர்தகழி (Birth Place) கனடா (Lived Place)