எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கிருஸ்ணா பரிமளராஜா Premium Design

திரு கிருஸ்ணா பரிமளராஜா

Born 24/08/2056 - Death 13/03/2022 அரியாலை (Birth Place) ஜேர்மனி Eslohe (Lived Place)