எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு செல்வதுரை சுந்தரமூர்த்தி Premium Design

திரு செல்வதுரை சுந்தரமூர்த்தி

Born 08/01/1951 - Death 11/03/2022 யாழ் அச்சுவேலி தோப்பு (Birth Place) லண்டன் Tooting (Lived Place)