எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் சின்னத்தம்பி சிவானந்தம் Premium Design

அமரர் சின்னத்தம்பி சிவானந்தம்

Born 02/05/1964 - Death 22/03/2021 புத்தூர் (Birth Place) சுவிஸ் Solothurn (Lived Place)