எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி ஜெயமலர் பகீரதன் Premium Design

திருமதி ஜெயமலர் பகீரதன்

Born 31/05/1979 - Death 20/03/2022 யாழ்ப்பாணம் (Birth Place) கனடா Toronto (Lived Place)