எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சுப்பிரமணியம் சுபானந் Premium Design

திரு சுப்பிரமணியம் சுபானந்

Born 30/12/1983 - Death 21/03/2022 யாழ். உசன் (Birth Place) சங்கத்தானை, கனடா (Lived Place)