எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி செல்வராணி சிவசுப்பிரமணியம் Premium Design

திருமதி செல்வராணி சிவசுப்பிரமணியம்

Born 23/01/1930 - Death 25/03/2022 மல்லாகம், (Birth Place) கனடா Brampton (Lived Place)