எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி ஞானகலை கந்தசாமி

திருமதி ஞானகலை கந்தசாமி

Born 30/12/1957 - Death 17/03/2020 கல்முனை நற்பட்டிமுனை (Birth Place) லண்டன் Kingston (Lived Place)