எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி கோபாலன் தவமணி Premium Design

திருமதி கோபாலன் தவமணி

Born 20/01/1949 - Death 29/03/2022 பருத்தித்துறை (Birth Place) பிரான்ஸ் Sarcelles (Lived Place)