எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி இராஜகுமாரி ஆனந்தப்பா

திருமதி இராஜகுமாரி ஆனந்தப்பா

Born 07/10/1945 - Death 02/04/2022 உடுப்பிட்டி (Birth Place) கனடா Toronto (Lived Place)