எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் இறப்பியேல் அருள்பிரகாசம் Premium Design

அமரர் இறப்பியேல் அருள்பிரகாசம்

Born 31/10/2031 - Death 07/04/2021 மலேசியா Johor (Birth Place) ஜேர்மனி (Lived Place)