எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் மோகனதாஸ் சோதிலிங்கம் Premium Design

அமரர் மோகனதாஸ் சோதிலிங்கம்

Born 06/11/1977 - Death 10/04/2021 கோப்பாய் (Birth Place) ஜேர்மனி (Lived Place)