எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் சந்திரசேகரம் சபேசன் Premium Design

அமரர் சந்திரசேகரம் சபேசன்

Born 24/06/1978 - Death 13/04/2021 உரும்பிராய் தெற்கு (Birth Place) டென்மார்க் Bævervej (Lived Place)