எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு நடராசபிள்ளை வசீகரன் (Manikkavasakam)

திரு நடராசபிள்ளை வசீகரன் (Manikkavasakam)

Born 01/03/1973 - Death 04/04/2022 கணுக்கேணி (Birth Place) கனடா Brampton (Lived Place)