எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி கிறேஸ் புஷ்பம் பொன்னம்பலம் (ராசு அண்டி) Premium Design

திருமதி கிறேஸ் புஷ்பம் பொன்னம்பலம் (ராசு அண்டி)

Born 16/02/1934 - Death 11/02/2022 தெல்லிப்பழை (Birth Place) கனடா Toronto (Lived Place)