எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி தம்பிப்பிள்ளை செல்லாச்சி

திருமதி தம்பிப்பிள்ளை செல்லாச்சி

Born 01/03/1924 - Death 19/03/2020 யாழ். புத்தூர் (Birth Place) வவுனியா, Toronto - Canada (Lived Place)