எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு நடராஜா தியாகராஜா (நேவியர்)

திரு நடராஜா தியாகராஜா (நேவியர்)

Born 29/05/1946 - Death 13/04/2022 நீர்வேலி (Birth Place) ஜேர்மனி Berlin (Lived Place)