எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

செல்வி சிந்து நாகேஸ்வரன்

செல்வி சிந்து நாகேஸ்வரன்

Born 02/08/1997 - Death 04/04/2022 கனடா Toronto (Birth Place) கனடா Toronto (Lived Place)