எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சங்கரப்பிள்ளை சிவராசதிருபுவனன் (புவனன், சிவா)

திரு சங்கரப்பிள்ளை சிவராசதிருபுவனன் (புவனன், சிவா)

Born 21/08/1957 - Death 13/04/2022 கோண்டாவில் கிழக்கு (Birth Place) பிரான்ஸ் Sevran (Lived Place)