எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பிலோமினா ஜோசப் Premium Design

திருமதி பிலோமினா ஜோசப்

Born 23/07/1931 - Death 17/04/2022 கரம்பொன் (Birth Place) கனடா Toronto (Lived Place)