எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி நடராஜா தங்கரத்தினம் Premium Design

திருமதி நடராஜா தங்கரத்தினம்

Born 20/10/1932 - Death 22/04/2022 கோண்டாவில் கிழக்கு (Birth Place) கனடா Toronto (Lived Place)