எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு ஜெயராசா றொமேஸ்

திரு ஜெயராசா றொமேஸ்

Born 08/09/1986 - Death 11/04/2022 நீர்வேலி (Birth Place) ஜேர்மனி Castrop Rauxel (Lived Place)