எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி கந்தசாமி தவமணி

திருமதி கந்தசாமி தவமணி

Born 16/04/1957 - Death 22/04/2022 கணேசபுரம் (Birth Place) கணேசபுரம் (Lived Place)