எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி மகாதேவி ஜெயமணி முருகையா

திருமதி மகாதேவி ஜெயமணி முருகையா

Born 30/12/1939 - Death 20/04/2022 யாழ்ப்பாணம் (Birth Place) அவுஸ்திரேலியா Melbourne (Lived Place)