எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு வல்லிபுரம் இராமச்சந்திரன்

திரு வல்லிபுரம் இராமச்சந்திரன்

Born 12/09/1953 - Death 19/04/2022 பருத்தித்துறை (Birth Place) அவுஸ்திரேலியா Sydney (Lived Place)