எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சிவசுப்பிரமணியம் கிருஷ்ணகுமார் (குமார்)

திரு சிவசுப்பிரமணியம் கிருஷ்ணகுமார் (குமார்)

Born 06/12/1967 - Death 23/04/2022 கொக்குவில் மேற்கு (Birth Place) நெதர்லாந்து Roermond (Lived Place)