எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

6ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் அருணாசலம் அருந்தவராஜா (காவியன், மார்க்) Premium Design

அமரர் அருணாசலம் அருந்தவராஜா (காவியன், மார்க்)

Born 12/05/1973 - Death 02/05/2016 குப்பிளான் (Birth Place) சுவிஸ் Lausanne (Lived Place)