எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் சிவசாமி சற்குணராசா Premium Design

அமரர் சிவசாமி சற்குணராசா

Born 28/09/1959 - Death 17/04/2021 யாழ். தையிட்டி (Birth Place) ஜேர்மனியில் Adendorf (Lived Place)