எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு கந்தையா சுப்பிரமணியம் Premium Design

திரு கந்தையா சுப்பிரமணியம்

Born 06/08/1938 - Death 03/05/2022 மாசார் பளை (Birth Place) மிருசுவில் (Lived Place)