எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி ஆன் பிலோமினா ஞானப்பிரகாசம் Premium Design

திருமதி ஆன் பிலோமினா ஞானப்பிரகாசம்

Born 23/05/1939 - Death 24/04/2022 இளவாலை (Birth Place) கனடா Toronto (Lived Place)