எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு இராஜரட்ணம் சந்திரபாலன் Premium Design

திரு இராஜரட்ணம் சந்திரபாலன்

Born 23/12/1948 - Death 28/04/2022 யாழ் கோண்டாவில் வடக்கு (Birth Place) கனடா Markham (Lived Place)