எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் தர்சிகா ஜக்சன் Premium Design

அமரர் தர்சிகா ஜக்சன்

Born 21/11/1992 - Death 10/05/2021 குருநகர் (Birth Place) பிரான்ஸ் Creteil- (Lived Place)