எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் சர்வாஜினி கந்தசாமி (பாமா)

அமரர் சர்வாஜினி கந்தசாமி (பாமா)

Born 12/05/1975 - Death 12/05/2021 மீசாலை வடக்கு (Birth Place) அவுஸ்திரேலியா Sydney (Lived Place)