எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு தவராசா சின்னத்தம்பி

திரு தவராசா சின்னத்தம்பி

Born 30/12/1953 - Death 11/05/2022 அனலைதீவு (Birth Place) கனடா Markham (Lived Place)