எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

செல்வி. குணசேகரன் ஜெசீனா

செல்வி. குணசேகரன் ஜெசீனா

Born 17/12/1997 - Death 25/03/2020 Solothurn - Switzerland (Birth Place) Solothurn - Switzerland (Lived Place)