எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

3ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர் ஆசீர்வாதம் யேசு மரியதாசன் Premium Design

அமரர் ஆசீர்வாதம் யேசு மரியதாசன்

Born 08/05/1950 - Death 23/05/2019 வயாவிளான் (Birth Place) இத்தாலி (Lived Place)