எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சுரேந்திரா துரைரத்தினம்

திரு சுரேந்திரா துரைரத்தினம்

Born 04/12/1957 - Death 18/05/2022 நீர்வேலி (Birth Place)