எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. கிளமென்டா மரியாம்பிள்ளை Premium Design

திருமதி. கிளமென்டா மரியாம்பிள்ளை

Born 14/10/1927 - Death 31/05/2022 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka (Birth Place) Toronto, Canada (Lived Place)