எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. தனம்ஜெயசிங்கம் பரராசசேகரன் Premium Design

திரு. தனம்ஜெயசிங்கம் பரராசசேகரன்

Born 07/02/1956 - Death 02/06/2022 இணுவில், Sri Lanka (Birth Place) Lüdenscheid, Germany (Lived Place)