எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. சின்னத்தம்பி பொன்மலர் Premium Design

திருமதி. சின்னத்தம்பி பொன்மலர்

Born 22/05/1935 - Death 04/06/2022 நாயன்மார்கட்டு, Sri Lanka (Birth Place) Paderborn, Germany (Lived Place)