எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

1ம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி

அமரர். குமாரலிங்கம் மஞ்சுளாதேவி Premium Design

அமரர். குமாரலிங்கம் மஞ்சுளாதேவி

Born 01/03/1945 - Death 02/06/2021 மண்டைதீவு, Sri Lanka (Birth Place) Brampton, Canada (Lived Place)