எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி. சுகந்தி ராம்குமார் Premium Design

திருமதி. சுகந்தி ராம்குமார்

Born 02/04/1975 - Death 06/06/2022 கொழும்பு, Sri Lanka (Birth Place) Scarborough, Canada (Lived Place)